Sales department

Process department

TFP Sp. z.o.o. Central

KRS0000026930 Sąd Rejonowy Bielsko Biała
Kapitał Zakładowy 2 200 000,00 PLN
NIP 553-10-03-784; REGON 070470613
Numer rejestrowy do bazy danych o Odpadach (BDO) – 000127342
Bank Spółdzielczy Węgierska Górka
85 8131 0005 0013 2248 2000 0010

Contact form

    Directions